123-123456789some@companyname.com

Schmidt miško smulkintuvai

Graderlitas / Schmidt miško smulkintuvai
FML 560 

Rekomenduojama traktoriaus galia 90 – 140 AG Darbinis gylis iki 8 cm. Smulkinamos medienos skersmuo iki 25 cm

FM 560

Rekomenduojama traktoriaus galia 140 – 260 AG Darbinis gylis iki 8 cm. Smulkinamos medienos skersmuo iki 35 cm

FM 620

Rekomenduojama traktoriaus galia 220 – 360 AG Darbinis gylis iki 13 cm. Smulkinamos medienos skersmuo iki 50 cm

FMH 680

Rekomenduojama traktoriaus galia 300 – 450 AG Darbinis gylis iki 16 cm. Smulkinamos medienos skersmuo iki 60 cm

atsisiusti lankstinuka

TECHNIN? INFORMACIJA

Miško smulkintuvas FML 560

Miško smulkintuv? FML 560 yra lengva agregatuoti su 3 kategorijos traktoriais. D?l kompaktiškumo, lengvo svorio, didelio našumo ir galimyb?s dirbti iki 8 cm gylyje šis smulkintuvas gali b?ti naudojamas siaurose, sunkiai prieinamose vietose.

Standartin? ?ranga:

 • „Walterscheid“ kardaninis velenas su praslydimo mova
 • Mechaniškai reguliuojamas spaudimo r?mas
 • Tvirta centrin? pavar? d?ž?
 • Vienpus? pavara su V formos diržais
 • Dideli  sferiniai ritininiai guoliai
 • 3 eili? „Hardox“ smulkinimo peiliai – šukos
 • Hidrauliniu b?du valdomas priekinis dangtis
 • Mechaniškai reguliuojamos „Hardox“ pavažos
 • Dvigub? grandini? apsauginis skydas priekyje
 • Greitai pakei?iami peiliai su karbido antgaliais

Papildoma ?ranga:

 • Hidrauliniu b?du valdomas spaudimo r?mas
 • Metalin?s plokštel?s prisukamos prie grandinio apsauginio skydo

Hidrauliniu b?du valdomas galinis dangtis

 • Uždarytas veikia kaip ketvirta eil? smulkinimo peili? – šuk?. Papildomai pagerina medžiagos smulkinim?.

Darbinis gylis iki 8 cm

 • Smulkinant iki 8 cm gylyje gaunamas vienalytis paviršius, mineralizuojasi dirvožemis.
Miško smulkintuvas FM 560 Miško smulkintuvas FM 560 priklauso mažesnio – vidutinio dydžio kategorijai ir yra skirtas traktoriams, kuri? galia yra nuo 140 iki 260 AG. Šis smulkintuvas yra tvirtos r?mo konstrukcijos, turi tris „Hardox“  priešinius peilius – šukas ir hidraulin? dangt? su papildoma „Hardox“ dantyt?ja juosta. Jis smulkina medžius, kr?mus ir medienos atliekas iki 8 cm gylyje.   Standartin? ?ranga:

 • „Walterscheid“ kardaninis velenas
 • Hidraulinis spaudimo r?mas
 • Atspari centrin? pavar? d?ž?
 • Dvipus? pavara su V formos diržais
 • Dideli  sferiniai ritininiai guoliai
 • 3 eil?s „Hardox“ smulkinimo peili? – šuk?
 • Hidrauliniu b?du valdomas priekinis dangtis su „Hardox“ smulkinimo peiliais – šukomis
 • Mechaniškai reguliuojamos „Hardox“ pavažos
 • Dviej? grandini? apsauginis skydas priekyje
 • Hidraulini? cilindr? apsauga
 • Visi hidrauliniai vamzdeliai ir žarnel?s integruotos ? r?m?
 • Greitai pakei?iami peiliai su karbido antgaliais

Papildoma ?ranga:

 • ADAM apsaugos sistema – mechaniškai valdomas pavar? d?ž?s pasvirimas
 • Kei?iamos „Hardox“ apsaugin?s plokštel?s
 • Metalin?s plokštel?s prisukti prie grandini? skydo
 • Prisukami ištraukiami darbiniai peiliai
 • Hidrodinamin? turbo jungtys

Pasirenkamas mechaninis pavar? pasvirimas

 • Užtikrina geriausi? ?manom? kardaninio veleno kamp? –  tai padaro efektyvesn? galios perdavim?.  Darbinis gylis iki 8 cm
 • Smulkinant iki 8 cm gylyje gaunamas vienalytis paviršius, mineralizuojasi dirvožemis.
Miško smulkintuvas FM 620 Miško smulkintuvas FM 620 priklauso didesnio-vidutinio dydžio kategorijai ir gali b?ti naudojamas su traktoriais, kuri? galia yra tarp 220 ir 360 AG. Su savo didelio diametro darbiniu velenu  jis smulkina iki 50 cm skersmens medien? iki 13 cm gylyje. 4 eil?s „Hardox“ priešini? peili? – šuk? užtikrina optimal? medžiagos smulkinim?.   Standartin? ?ranga:

 • „Walterscheid“ kardaninis velenas
 • Hidraulinis spaudimo r?mas
 • Tvirta centrin? pavar? d?ž?
 • Dvipus? pavara su V formos diržais
 • Dideli sferiniai ritininiai guoliai
 • 3 eil?s „Hardox“ smulkinimo peili? – šuk?
 • Hidrauliniu b?du valdomas galinis dangtis su „Hardox“ smulkinimo peiliais šukomis
 • Mechaniškai reguliuojamos „Hardox“ pavažos
 • Dvigub? grandini? apsauginis skydas priekyje
 • Hidraulini? cilindro apsauga
 • Visi hidrauliniai vamzdeliai ir žarnel?s yra integruotos ? r?m?
 • Greitai pakei?iami peiliai su karbido antgaliais

Papildoma ?ranga:

 • ADAM apsaugos sistema – mechaniškai valdoma centrin?s pavar? dež?s pasvirimas
 • Hidrodinamin? turbo jungtys
 • Pavažos maksimaliam darbiniam gyliui
 • Prisukami ištraukiami darbiniai peiliai
 • Kei?iamos „Hardox“ apsaugin?s plokštel?s
 • Metalin?s plokštel?s prisukti prie grandini? apsauginio skydo

 Pasirenkamos hidrodinamin?s turbo jungtys

 • Apsaugo traktori? staigi? apkrov? metu ir užtikrina skland? rotoriaus užvedim?

Pasirenkamos „Hardox“ apsaugin?s plokštel?s

 • Apsaugo r?m? nuo pažeidim? ir susid?v?jimo
Miško smulkintuvas FMH 680 Miško smulkintuvas FMH 680 yra sunkiausias iš naujosios serijos mašin?. Jis skirtas naudoti su ypatingai galingais traktoriais, kuri? galia yra iki 450 AG. D?l papildomai sustiprintos smulkintuvo grandinin?s pavaros, masyvaus „Hardox“ r?mo bei ypa? sunkaus rotoriaus ši mašina atitinka aukš?iausius reikalavimus.   Standartin? ?ranga:

 • „Walterscheid“ kardaninis velenas
 • Hidraulinis spaudimo r?mas
 • Tvirta iki 450 AG centrin? pavar? d?ž?
 • Dvipus? pavara su V formos diržais
 • Dideli  sferiniaia ritininiai guoliai
 • 3 eil?s „Hardox“ smulkinimo peili? – šuk?
 • Hidrauliniu b?du valdomas priekinis dangtis su „Hardox“ smulkinimo peiliais – šukomis
 • Mechaniškai reguliuojamos „Hardox“ pavažos
 • Dvigub? grandini? apsauginis skydas priekyje
 • Hidraulini? cilindr? apsauga
 • Visi hidrauliniai vamzdeliai ir žarnel?s integruotos ? r?m?
 • Greitai pakei?iami peiliai su karbido antgaliais

Papildoma ?ranga:

 • ADAM apsaugos sistema – mechaniškai valdomas centrin?s pavar? d?ž?s pasvirimas
 • Metalin?s plokštel?s prisukti prie apsauginio grandini? skydo
 • Prisukami ištraukiami darbiniai peiliai
 • Kei?iamos „Hardox“ apsaugin?s plokštel?s
 • Hidrodinamin?s turbo jungtys
 • Pavažos maksimaliam darbiniam gyliui

Tvirtos dalys

 • Naudojamos stipriausios kategorijos r?mo dalys, rotoriai ir pavaros.

Pasirenkama mechanin? ADAM apsaugos sistema Užtikrina geriausi? ?manom? kardaninio veleno kamp? bei padaro efektyvesn? galios perdavim?.

Peiliai „SUT“ Naujo tipo „SUT“ serijos peiliai, su kuriais pasiekiami geriausi smulkinimo rezultatai bei maksimaliai apsaugomi peili? tvirtinimo korpusai. Ypa? stiprus peili? pagrindinis korpusas su masyviu karbido antgaliu saugo šiuos dilimui atsparius peilius. D?l unikalios formos peilis tvirtai laikosi tvirtinimo korpuse. Naujas peili? tvirtinimo b?das šešiakampiu varžtu M 20 yra daugiamet?s patirties rezultatas ir leidžia ekonomiškai pakeisti peilius. „DT“ tipo peiliai „DT“ peiliai yra montuojami kaip standartiniai peiliai visuose smulkintuvuose bei pasirenkamai gali b?ti sumontuoti ir rotovatoriuose. Agresyvios formos karbido peiliai užtikrina puiki? smulkinimo kokyb?. Šie peiliai taip pat tinka vidutiniam žem?s ?dirbimui, šaknims ir minkštoms uolienoms. Peiliai „Mono“ „Mono“ peiliai naudojami rotovatoriuose kietesn?ms medžiagoms smulkinti. Didel? masyvi ši? peili? karbido dalis susmulkina kietesnes medžiagas su didele skverbiam?ja j?ga ir užtikrina ilg? j? tarnavimo laik?. Masyv?s peiliai su karbido antgaliais smulkina akmenis, beton?, asfalt?. Jie kaip standartin? ?ranga montuojami „RFH“ modelio rotovatoriuose. Šie peiliai pasirenkamai gali b?ti montuojami visuose kituose modeliuose.

MODELIAI

Modelis Darbinis plotis Konstrukcinis plotis Svoris Rekomenduojama traktoriaus galia J?gos perdavimas Peili? skai?ius Peili? tipas
FML560/150 150 cm 185 cm 1650 kg 90-140 AG 6 V diržai 45 vnt. Mono/DT
FML560/175 175 cm 210 cm 1875 kg 110-140 AG 6 V diržai 52 vnt. Mono/DT
FML560/200 200 cm 235 cm 2100 kg 130-140 AG 6 V diržai 60 vnt. Mono/DT
Modelis Darbinis plotis Konstrukcinis plotis Svoris Rekomenduojama traktoriaus galia J?gos perdavimas Peili? skai?ius Peili? tipas
FM560/200 200 cm 247 cm 2500 kg 140-260 AG 8 V diržai 60 vnt. Mono/DT
FM560/225 225 cm 272 cm 2750 kg 170-260 AG 8 V diržai 65 vnt. Mono/DT
FM560/250 250 cm 297 cm 3000 kg 200-260 AG 8 V diržai 70 vnt. Mono/DT
Modelis Darbinis plotis Konstrukcinisplotis Svoris Rekomenduojama traktoriaus galia J?gos perdavimas Peili? skai?ius Peili? tipas
FM620/225 225 cm 273 cm 3400 kg 220-360 AG 10 V dirž? 65 vnt. Mono/DT
FM620/250 250 cm 298 cm 3700 kg 250-360 AG 10 V dirž? 70 vnt. Mono/DT
FM620/275 275 cm 335 cm 4000 kg 280-360 AG 10 V dirž? 75 vnt. Mono/DT
Modelis Darbinis plotis Konstrukcinis plotis Svoris Rekomenduojama traktoriaus galios J?gos perdavimas Peili? skai?ius Peili? tipas
FMH680/225 225 cm 280 cm 4000 kg 300-450 AG 12 V dirž? 65 vnt. Mono/DT
FMH680/250 250 cm 298 cm 4300 kg 330-450 AG 12 V dirž? 70 vnt. Mono/DT
FMH680/275 275 cm 335 cm 4700 kg 360-450 AG 12 V dirž? 75 vnt. Mono/DT
FMH680/300 300 cm 370 cm 5000 kg 390-450AG 14 V dirž? 80 vnt. Mono/DT
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5