123-123456789some@companyname.com

Kvaae vaškas

Graderlitas / Kvaae vaškas
Miško želdini? atk?rimas – nauda ateities kartoms. Miškininkas, kuris sodindamas mišk? siekia tausoti ir aplink?, renkasi naujus, išsamiais ?rodymais pagr?stus metodus. Dabar galite apsaugoti miško sodinukus nuo pušini? straubliuk? naudodami aplinkai nekenksming? gamin?. Vaško „Kvaae“ užduotis – apsaugoti augalus nežalojant gamtos. Augal? apsaugai visada naudojamos nat?ralios, pa?ios gamtos sukurtos priemon?s. Nuo seno tam buvo ?vairiai pritaikomos skirtingos medžiagos: bi?i? vaškas, lajus, gyv?niniai riebalai, medžio anglys ir derva. Jomis b?davo gydomos medži? žaizdos ir skiepijami augalai.
Vaško „Kvaae“ id?ja žavi paprastumu. Šios priemon?s veikimo principas yra visiškai kitoks nei insekticid? ir nekenkia aplinkai. Iki šiol miško sodinukai b?davo apdorojami insekticidais prieš sodinim? arba jau pasodinus. Jeigu pušiniai straubliukai užpuldavo tokiu b?du apdorot? sodinuk?, jie ž?davo nurij? ant žiev?s esan?i? nuod?. D?l ant augalo susidaran?io vaško „Kvaae“ sluoksnio pušiniai straubliukai negali graužti jo kamieno audini?, nes šiems kenk?jams nepatinka vaško poj?tis j? burnos organuose, tod?l jie keliauja prie kit? netoliese augan?i? augal?. Taigi apsaugomas ir naujas sodinukas, ir nesunaikinamas vabzdys. Toks metodas leidžia atželdinti iškirstus miškus ir išlaikyti nepažeist? j? nat?rali? ekosistem?.
?mon? daug met? ieškojo b?d?, kaip apsaugoti augalus nuo pušini? straubliuk? daromos žalos ir kartu nekenkti gamtai. J? pagrindin? sudedamoji dalis – vaškas. Per 20 met? trukus? k?rimo ir praktin?s miškininkyst?s proces? vaško „Kvaae“ sud?tis buvo pritaikyta taip, kad nekenkt? aplinkai.
Žingsnis po žingsnio šis vaškas buvo kuriamas nuo 1992 met?. Sukurti tok? gamin?, kuris du sezonus ar ilgiau padengt? plon? lauke auginamo sodinuko kamien? ir prisitaikyt? prie augalo augimo proces?, buvo sunkiai ?veikiama užduotis. Patirtis parod?, kad netinkamai pasirinktos sudedamosios dalys gali pražudyti augal?. Pavyzdžiui, d?l šilto oro vaško molekul?s gali ištirpti, susigerti ? augal? ir jam pakenkti. Tod?l vaško „Kvaae“ sudedamosios dalys buvo kruopš?iai parinktos taip, kad nekelt? gr?sm?s augalams. Ši medžiaga buvo bandoma ?vairiuose daug met? trukusiuose tyrimuose, kuriais siekta išsiaiškinti augal? fiziologij? ir augimo ypatybes. Persilaužimas ?vyko, kai ? vašk? buvo ?d?ta balto pigmento, nuo saul?s spinduli? saugan?io tiek vaško sluoksn?, tiek ir pat? sodinuk?. Be to, d?l balto vaško sluoksnio sodinuko paviršius tampa ryškus, o tai atbaido pušinius straubliukus. B?tent tai lemia, kad šie kenk?jai sodinukus puola re?iau ir j? mažiau randama ant augalo spygli?. Ankstesni? bandym? metu pasteb?ta, kad augalui augant ir did?jant jo skersmeniui vaško sluoksnis pradeda tr?kin?ti. 2010 m. ? vašk? buvo ?maišyta nauj? aplink? tausojan?i? pried?, d?l kuri? vaškas tapo elastingesnis ir ?gijo kit? reikiam? fizini? ypatybi?. Taip medžiaga prisitaiko prie augal? augimo proces?, kurie b?dingi Šiaur?s šali? mišk? ?ki? klimatui.
Spygliuo?i? sodinuk? form? ?vairov? išties didel?, ji priklauso nuo augal? r?šies ir nuo to, koki? gamybos sistem? naudoja medelynas. „Norsk Wax“, kurdama nauj? ir efektyvi? ?rang?, kuri patenkint? visus šiuolaikini? medelyn? keliamus reikalavimus, bendradarbiauja su konstrukcin?mis ?mon?mis. Ištirpdyt? vašk? galima tepti jam esant santykinai žemos temperat?ros, tod?l nekyla gr?sm?s pažeisti sodinuk? ir jo jautri? šakn? sistem?. Kitas didelis vaškavimo metodo pranašumas – ant augal? vašk? užtepti užtenka vos vien? kart?, o pats procesas yra greitas ir jam nereikia ilgai ruoštis.
Medelyn? mechanizacijos lygis taip pat labai skiriasi. „Norsk Wax“, glaudžiai bendradarbiaudama su inžinerin?mis ?mon?mis, siekia pagaminti veiksming? ?rang? vaškui naudoti. Šio bendradarbiavimo vaisius – paprastas ?renginys „The Fountain“, kuriuo vienu galima atlikti visus darbus, norint sodinukus apdoroti vašku. Tereikia ?rengin? pripildyti vaško „Kvaae“ ir ?jungti ? elektros tinkl?. Naudodami š? ?rengin? ir special?j? balt? vašk? „Kvaae“, j?s tur?site nekenksmingu aplinkai b?du nuo pušini? straubliuk? apsaugotus sodinukus. Šiuo metu kuriama pusiau automatizuota ?ranga vaškui dengti, skirta didesniems medelynams. Kaip dalis „Kvaae“ koncepcijos buvo sukurta ?vairi? tip? vaško dengimo ?ranga, pritaikyta skirtingiems medelynams. Kartu su savo partneriais
galime jums pasi?lyti standartin?s ?rangos, skirtos vašku apdoroti tiek augalus, pasodintus konteineriuose, tiek jau išrautus iš žem?s. Taip pat galime pasi?lyti ir specialiai sukurt? dengimo vašku gamybos linij?. Pirmasis dengimo vašku ?rangos prototipas iki šiol naudojamas Švedijos miškininkyst?s ?mon?je „Bergvik Skog“. Nuo 1997 m. ši ?mon?, naudodama „Norsk Wax“ gamybos linij?, vašku apdorojo daugiau nei 35 mln. konteineriuose auginam? augal?.

Gamintojas

Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5