123-123456789some@companyname.com

KENK?J? STEB?JIMO IR KONTROL?S PRODUKTAI

Graderlitas / KENK?J? STEB?JIMO IR KONTROL?S PRODUKTAI
Russell IPM yra pirmaujanti Jungtin?s Karalyst?s ir viena didžiausi? Europos feromonini? kenk?j? steb?jimo ir kontrol?s produkt? gamybos ?mon?. Pagrindin? veikla yra vabzdži? elges? kei?iantys produktai bei nat?raliomis medžiagomis grindžiama biologiškai racionali kenk?j? kontrol?. Mokslo atradimus paver?ia pažangiais produktais ir pristato saugius, efektyvius ir aplinkai nekenksmingus sprendimus, padedan?ius kovoti su
Ipsowit_Chacowit
kenk?jais. Nuolat vykdomi moksliniai tyrimai ir pl?tra leidžia Russell IPM išlaikyti pirmaujan?ias pozicijas kuriant feromonines vabzdži? steb?jimo ir kontrol?s technologijas, kurios gali b?ti taikomos žem?s ?kyje, maisto perdirbimo ir sand?liavimo bei paskirstymo sektoriuose bei viešosios sveikatos srityse. Russell IPM didžiuojasi gal?dama pasi?lyti virš 150 feromonini? masal?, padedan?i? kontroliuoti kenk?jus.
Skirtas steb?ti, kontroliuoti žiev?grauž? tipograf? (Ips typographus)

 

Veikimo b?das – feromoninis masalas.

 

Sud?tis – aktyv?s ingredientai: identiškos nat?raliems IPS typographus feromonams.

 

Pakuot? – nepralaidus orui, metalu padengtas maišelis.

 

Laikymas

Šaldymo kamera (-18 oC) ilgiau, kaip 24 m?nesiai.

V?siau nei šaldytuve (0-4 oC) – 24 m?nesiai.

Šaldytuvas (4-10 oC) – 12 m?nesi?.

V?sus kambarys (10-20 oC) 6 m?nesiai.

 

Veikimo trukm? – 6 – 8 savait?s.

 

Elgimasis su produktu – atsargiai, venkite liesti rankomis.

 

Kaip naudoti

Išimkite iš pakuot?s prieš pat naudojim?.

Pakabinkite ? gaudykl?s centr?.

Išpakuokite masal? iš pakuot?s.

 

Kada naudoti

Vienas dispenseris naudojamas pavasar?, prieš pat vabal? skraidym?.  Po 6-8 savai?i? turi b?ti papildomai pakabinamas antrasis dispenseris, o jei reikia, tre?iasis pridedamas po 4-5 m?nesi? nuo vabal? skraidymo pradžios.

 

Tinkama gaudykl?

Tinka vis? tip? ž?vegraužiui tipografui skirtos gaudykl?. Jei gaudykl? jau buvo naudota steb?ti vabzdžius, nenaudokite jos steb?ti kit? r?ši? vabzdžiams, nes galite sugauti keli? r?ši? atstovus.

 

Gaudykl?s vieta

?d?kite dispenser? ?  gaudykl? ir pakabinkite j? saul?toje medžio pus?je, 1,50 – 2 metr? aukštyje.

 

Gaudykli? tankumas

Negausios vabzdži? populiacijos: viena gaudykl? 4 hektar? plotui

Vidutin?s vabzdži? populiacijos: 1-2 (2-3) gaudykl?s vienam hektarui

Didel?s vabzdži? populiacijos: 3-4 gaudykl?s vienam hektarui

 

Gaudykl?s duomenys

Duomenis surinkite kas savait?. Didel?s vabzdži? populiacijos atveju, gali reik?ti duomenis rinkti dažniau.

 

Duomen? interpretavimas

Sprendimai d?l pesticid? naudojimo netur?t? b?ti priimami remiantis tik gaudykl?se sugaut? vabzdži? duomenimis. Tur?t? b?ti vertinami ir klimato bei  biologiniai veiksniai.

 

Pakeitimas

Keiskite kas 6-8 savaites arba pagal žem?s ?kio institucij? rekomendacijas.

Išimkite sen?j? dispenser? ir pašalinkite iš steb?jimo ploto.

Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5