123-123456789some@companyname.com

Beinlich mobilios laistymo rit?s

Graderlitas / Beinlich mobilios laistymo rit?s

Beinlich mobilios laistymo rit?s

Vokietijoje pagamintos laistymo rites, yra tinkamos naudoti: sporto aikštynuose, medelynuose,  vaismedži? soduose, bulvi?, burok?li?, ar kit? daržovi? ir jav? laukuose. Gamini? asortimentas nuo pirmosios universaliosios „Monson“ laistymo rit?s išsipl?t? iki didžiausi? pasaulyje MB serijos laistymo ri?i?. Visi ?renginiai gali b?ti skirtingos konstrukcijos bei su skirtingo diametro PE vamzdžiais. Vamzdžiai pasižymi ypatingu tvirtumu. Laistymo vežim?liai suteikia galimyb? universaliai naudoti ?renginius.

 

Laistymo rit?s Piccolo

„Piccolo“ serijos laistymo rit?s yra kompaktiškos ir patogios. Jos tinka sporto aikšteli?, žali?j? zon? ir sod? laistymui. Galite rinktis iš 40, 50, 63 ir 75 mm skersmens vamzdži?.

Modeliai

Modelis

Vamzdžio skersmuo, mm

Sienel?s storis

Ilgis, m

1

40

3,5

125

2

50

4,0

150

3

50

4,0

240

63

5,0

200

4

63

5,0

220

63

5,2

280

75

5,6

200

 

Standartin? ?ranga

Aprašymas

1 2 3 4
1 ašies važiuokl?, be pasukamojo platformos x
1 ašies važiuokl? su pasukamuoju platforma x x
3 rat? važiuokl? su vairuojamu priekiniu ratu, be pasukamojo platformos x
Sukabinimo ?taisas x x
Prikabinimo kablys x x
Pilno srauto turbina, sumontuota  šone x x x x
Skaitiklis ir manometras x x
Greit? valdantis rutulinis vožtuvas x x x x
Cinkuotas 2 rat? purkštuk? v?žim?lis, reguliuojama tarpv?ž? x x
Cinkuotas 3 rat? purkštuk? v?žim?lis, reguliuojama tarpv?ž? x x
1 grei?io pavar? d?ž? su mechaniniu jungikliu x x x
4 grei?i? pavar? d?ž? su mechaniniu jungikliu x
„Comet K 163“ liejimo švirkštas su purkštukais 40/50 mm skersmens PE vamzdžiui x x x
„Sime Senior“ liejimo švirkštas su purkštukais 63 mm skersmens PE vamzdžiui x x
„Sime Synkro“ liejimo švirkštas su purkštukais 75 mm skersmens PE vamzdžiui x
3 m ilgio plokš?ia padavimo žarna su jungtimis x x x x

 

Papildoma ?ranga

 • Gabaritini? žibint? komplektas vežimui viešaisiais keliais
 • Apsauginis vožtuvasViršsl?gio išjungimo ?taisas
 • Reduktorius („Piccolo 1 ir „Piccolo 2“ modeliuose), kai greitis yra mažesnis nei 20 m/val.
 • Purkštuk? sujungimas („Piccolo“ 2, 3 ir 4 modeliuose)
Laistymo rit?s Primus

Augal? laistymas padeda gauti didesn? ir geresn?s kokyb?s derli?. Visada turi b?ti siekiama užtikrinti pakankam? laistym? kuo mažesn?mis s?naudomis. Gaminant „Primus“ serijos laistymo rites, naudojamos patikimos moderniausios technologijos.

Modeliai

Modelis Vamzdžio skersmuo, mm Ilgis, m PE vamzdis baigiasi

1800

75

330

kair?je

90

200

dešin?je

2000

75

400

centre

90

300

kair?je

90

350

dešin?je

2500

90

400

centre

100

350

kair?je

100

410

dešin?je

110

300

kair?je

2800 I

100

450

dešin?je

100

490

kair?je

110

320

kair?je

110

380

dešin?je

110

400

dešin?je

110

430

centre

110

460

kair?je

120

300

kair?je

120

350

dešin?je

2800 II

110

450

centre

110

500

dešin?je

120

370

kair?je

125

350

kair?je

125

350

kair?je

3000 II

110

550

dešin?je

110

600

centre

110

650

kair?je

120

400

kair?je

120

490

dešin?je

125

400

kair?je

125

470

dešin?je

Standartin? ?ranga

Aprašymas 1 2 3 4 5 6
1 ašies važiuokl?, tarpv?ž?s 1,80 m arba 2,00 m x x X
1 ašies važiuokl?, tarpv?ž? 2,25 m x
Važiuokl? su tandemine ašimi, tarpv?ž?s 1,80 m arba 2,00 m (galima užsakyti ir 1,50 m arba 2,25 m) x x
Padangos 10.0-15 AW 10 PR x x x x
Padangos 11.5-15 AW 10 PR x
Padangos 15.0 – 55 – 17 AW 18 PR x
Mechaninis pasukimo platforma x x x x x x
Šonin? krumplin? pavara x x x x x x
4 grei?i? pavar? d?ž? su juostiniu stabdžiu x x x x x x
Flanšin? turbina ir aplenkiamasis ?taisas valdo padavimo greit? x x x x x x
Rankiniu hidrauliniu siurbliu valdomos aalin?s atramos kartu su trikoju k?limo ?taisu x x x x x x
Priekin? atramin? koja su pagrindo plokšte x x x x x x
Elektroninis valdymas 2KR su saul?s baterija ir akumuliatoriumi x x x x x x
89 mm skersmenis  vienpus? vandens jungtis su per žemo ir per didelio sl?gio vožtuvu x x x
108 mm skersmenis vandens jungtis su per didelio sl?gio išleidimu abiejose pus?se x x x
Mechaninis išjungimas laistymo pabaigoje x x x x x x
Asimetriškas trij? rat? purkštuk? v?žim?lis su vairuojamu priekiniu ratu, liejimo švirkšto pad?tis viduryje, tarpv?ž? 1.50-2.25 x x
Arkinis r?mas 80 vamzdžio laikymui šone, reguliuojama tarpvež? 1.50 –2.25 m, prošvaist? 1.60 m x x x
Arkinis r?mas 100 vamzdži? laikymui šone, reguliuojama tarpvež? 1.50 –2.25 m, prošvaist? 1.60 m x
„Syme Synkro“ liejimo švirkštai 75 -90 mm skersmens PE vamzdžiui (purkštuk? skersmuo 12 -24 mm) x x
„Sime Reflex“ liejimo švirkštai 100 -125 mm skersmens PE vamzdžiui (purkštuk? skersmuo 16-34 mm) x x x x
90 mm skersmens, 8 m ilgio plokš?ia vandens padavimo žarna su 89 mm skersmens „Perrot“ jungtimis x x x
100 mm skersmens, 8 m ilgio plokš?ia vandens padavimo žarna su „Perrot“ jungtimis, M dalis – 108 mm skersmens, V dalis 89 mm skersmens x x x
Manometras x x x x x x
Mašinos šonin?s apsaugos x x x x x x
Transportavimo žibintai x x x x x x
?ranki? d?ž? x x x x x x

Primus modeliai: 1 = 1800, 2 = 2000, 3 = 2500, 4 = 2800 I, 5 = 2800, 6 = 3000 II

Papildoma ?ranga

 • Hidraulinis valdymo komplektas: b?gno pasukimas, atramin? koja priekyje, teleskopin?s atramos gale. Liejimo švirkšto  pak?limo ir nuleidimo ?taisas valdomas vožtuvais su b?gno pasukimu, prijungtas prie traktoriaus hidraulin?s sistemos.
 • Prikabinimo kablys (tik priekyje su hidrauline atramine koja)
 • Hidrauliniu b?du valdomos teleskopin?s atramos gale ir vandens švirkšto v?žim?lio pak?limas.
 • Hidraulin? atramin? koja priekyje
 • Hidraulinis arba rankinis b?gno pasukimas
 • Hidraulinis valdymo vožtuvas
 • 2 ašis
 • Pasukama ašis
 • Padangos 11,5-15 AW arba 15,0-18 AW
 • Laistymo valdymas mobilaus telefono pagalba
 • Sl?gio daviklis valdymo ?rangai
 • Trira?io vandens švirkšto v?žim?lio ištraukiamas prikabinimo kablys
 • Trira?io liejimo švirkšto v?žim?lio vairuojamas priekinis ratas viduryje
 • Penkiakar?io liejimo švirkšto v?žim?lio vairuojamas priekinis ratas viduryje
 • Tarpv?ž?s liejimo švirkštui nustatymas nuo 1.50 iki 2.00 m plo?io
 • Hidraulinis sijos šoninis poslinkis
 • Vandens jungimas iš abiej? pusi? su per žemo ar/ir per didelio sl?gio vožtuvu
 • Papildoma 4 KW variklio pavara su elektroniniu valdymu
 • Reduktorius srut? liejimui
 • Stabdži? ašis
 • Mechaninis ryšys su spidometru
Priedai

 • Laistymas šalia rit?s: liejimo švirkštas K1 24 ° montuojamas ant liejimo švirkšto v?žim?lio pak?limo ?rangos su išjungimo vožtuvu
 • Liejimo švirkštai „Sime Reflex“
 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta prie šono (telpa iki 10 m plokš?ios žarnos)
 • Vandens skaitiklis
 • ?sp?jamasis švytur?lis d?l PE vamzdžio suvyniojimo pabaigos
 • Inkarinis vandens švirkšto v?žim?lio stabdis
 • 300 mm arba 500 mm liejimo švirkšto paaukštinimas kukur?z? laistymui
 • Apšviesti ?sp?jamieji ženklai
 • T formos vamzdis ant liejimo švirkšto vežim?lio, dviej? liejimo švirkšt? montavimui
 • Plokš?ias žarnos kamštis
 • Cinkuota ?ranki? laikymo d?ž? priedams, pritvirtinta šone.
Laistymo rit?s Monsun

Monsun serijos laistymo rit?s buvo prad?tos gaminti 1982 m, pirmieji modeliai tur?jo 110 mm skersmens ir 500 m ilgio PE vamzd?, moderni? dviej? aši? važiuokl? ir elektronin? valdym?. Jau tada Monsun buvo vienos geriausi? laistymo mašin?, o b?gant laikui jos buvo tobulinamos ir pritaikomos prie klient? poreiki?. Monsun – tai individualaus kliento poreikius atitinkantys sprendimai.

Galite pasirinkti iš penki? Monsun serijos ri?i?

Modelis Vamzdžio skersmuo. mm Ilgis, m PE vamzdis baigiasi
              2800 II 110 400 Kair?je
110 500 Dešin?je
120 380 Kair?je
125 350 Kair?je

3000 II

110 550 Dešin?je
110 600 Centre
110 650 Kair?je
120 400 Kair?je
120 490 Dešin?je
125 400 Kair?je
125 470 Dešin?je
135 360 Kair?je

3300 II

120 600 Kair?je
125 500 Dešin?je
125 580 Kair?je
135 460 Dešin?je

3300 S

125 600 Centre
125 640 Kair?je
135 500 Dešin?je
140 490 Dešin?je

3500 S

125 700 Centre
125 750 Dešin?je
135 600 Kair?je
140 560 Kair?je
Standartin? ?ranga

Aprašymas

1 2 3 4 5
Važiuokl? su tandemine ašimi, tarpv?ž?s 1.80 m, 2.00 m arba 2.25 m x x x x x
Padangos 11.5 – 15 AW 18 PR x x x
Padangos 15.0 – 55 – 17 AW 18 PR x
Padangos 19/45 – 17 AW 18 PR x
Prikabinimo kablys x
Priekyje sumontuota atvira turbina x x x x x
Pavar? d?ž? su V formos diržais x x x x x
Priekin? j?gos perdavimo veleno jungtis x x x x x
B?gno ir atbulin?s eigos stabdžiai x x x x x
Galin?s atramos kartu su trikoju k?limo ?taisu per hidraulin? rankin? siurbl? x x x x
Du valdymo vožtuvai palaiko galines atramas x
Hidrauliniu b?du per valdymo vožtuv? valdomas trikojis k?limo ?taisas x
Priekin? atramin? koja, nuleista atrama su pagrindo plokšte x x x x
Hidraulin? priekin? atramin? koja su pagrindo plokšte x
Mechanin? PE vamzdžio tvirtinimo rankena x x x x
Hidraulin? PE vamzdžio pailginimo svirtis x
Mechaninis PE tolygaus vamzdžio tiesimo r?mas x x x x x
Hidraulinis PE tolygaus vamzdžio tiesimo r?mas x x x x x
Elektroninis valdymas su saul?s baterija ir akumuliatoriumi x x x x x
Mechaninis rit?s išjungimas su apsauginiu vožtuv? x x x x x
Vandens tiekimas iš abiej? pusi? su perteklinio sl?gio ap?jimu x x x x x
Cinkuotas padavimo vamzdis, plieniniai jungiamieji užraktai, skirti prijungti vandens skaitikl? ar srut? tiekim? x x x x x
Asimetriškas trij? rat? pukštuko v?žim?lis su vairuojamu priekiniu ratu, liejimo švirkšto pad?tis viduryje. Vandens padavimas viduryje arba šone. Reguliuojamas tarpvež? 1,50 m – 2,25 m, prošvait? 1,60 m, tiesus prikabinimo kablys. x x x x
Asimetriškas penki? rat? purkštuk? v?žym?lis su vairuojamu priekiniu ratu, liejimo švirkšto pad?tis viduryje. Reguliuojama tarpv?ž? 1,50 – 2,25 m x
Komet TWIN 160 Pro liejimo švirkštas 110 – 125 mm skersmens PE vamzdžiui su 20 – 35 mm purkštukais x x x x x
Komet TWIN 202 Pro liejimo švirkštas 135 – 140 mm skersmens PE vamzdžiui su 20 – 40 mm purkštukai x x x x x
Plokš?ia, 102 mm skersmens, 8 m ilgio vandens padavimo žarna su 108 mm skersmens „Perrot“ jungtimis x x x x x
Manometras x x x x x
Mašinos šonin?s apsaugos x x x x x
Apšvietimo komplektas vežiuojant keliais (užsakant stabdžius, sumontuojamas apšvietimo komplektas su ?sp?jamaisiais ženklais) x x x x x
Cinkuota ?ranki? dež? x x x x x
Monsun modeliai: 1 = 2800 II, 2 = 3000 II, 3 = 3300 II, 4 = 3300 S, 5 = 3500 S
Papildoma ?ranga

Hidraulinio valdymo komplektas: bugno pasukimas, atramin?s kojos priekyje ir gale, liejimo švirkšto v?žim?lio  pak?limas ir nuleidimas. prijungtas prie traktoriaus hidraulin?s sistemos.

Hidraulinio valdymo komplektas: atramin?s kojos gale ir vandens švirkšto v?žim?lio pak?limas.

Hidraulin? atramin? koja priekyje

Hidraulinis prikabinimo kalbys su hidrauline priekine atramine koja arba automatini? prikabinimo ?taisu (ATP)

Hidraulinis PE tolygaus vamzdžio klojimo r?mas

Hidraulinis arba rankinis bugno pasukimas

Laistymo valdymas mobilaus telefono pagalba

Sl?gio daviklis valdymo ?rangai.

Trira?io vandens švirkšto v?žym?lio ištraukiamas prikabinimo kablys

Penkiara?io liejimo švirkšto v?žym?lio vairuojamas priekinis ratas viduryje

Liejimo švirkšto v?žim?lio tarpv?žio nustatymas nuo 1.50 iki 2.00 m

Vandens padavimas iš abiej? pusi? su žemo ir aukšto sl?gio išjungimu

Prikabinimo kablys

Tarpv?ži? reguliavimas 1.85 – 2.25 m arba 1.80 – 2.25 m

Stov?jimo stabdis su rankinio stabdžio svirtimi

Trij? aši? važiuokl?

Reduktorius srut? liejimui iki 400 m3 / val.

Priedai

Šalia rit?s laistymui skirtas lliejimo švirkštas K1 24 ° su išjungimo ir ?jungimo vožtuvu.

Liejimo švirkštai „Sime Reflex“ arba „Explorer“

Padavimo žarnos laikymo r?mas. Telpa iki 10 m plokš?ios žarnos

Vandens skaitiklis

Švytur?lis persp?jantis apie PE vamzdžio suviniojimo pabaig?

Inkarinis liejimo švirkšto v?žym?lio stabdis

300 mm arba 500 mm liejimo švirko paaukštinimas

Hidraulinio variklio pavara ant kardaninio veleno jungties greitam rit?s suvyniojimui

Gabaritiniai transportavimo žibintai

T formos vamzdis dviem liejimo švirkštams.

Liejimo švirkšto švytuoklin?s ašies balansyras

Lliejimo švirkšto v?žym?lio vairuojamas priekinis ratas

Hidrauliniu b?du valdomas „Atlas Copco“ kompresorius, montuojamas priekyje

Tiekiamo vandens valymo filtras dedamas ? plokš?i? padavimo žarn?

Laistymo rit?s MB 3500 – MB 4000

„Beinlich“ pagrindinis tikslas yra gaminti kokybiškus produktus. Daugiau nei 40 met? kuria naujus sprendimus, kurie kasdien? darb? padaro lengvesn? ir efektyvesn?. MB serijos mašinos yra didžiausios mašinos pasaulyje. MB laistymo ri?i? vamzdis, kurio ilgis iki 1000 m leidžia lengvai laistyti ilgus laukus.

Kartu su šiuolaikin?mis technologijomis bei išbandyta kokybe, „Beinlich“ yra puikus partneris žem?s ?kyje, kuriuo galima pasikliauti.

Modeliai

Modelis Vamzdžio skersmuo. mm Ilgis, m PE vamzdis baigiasi

MB 3500

125

750

Dešin?je

135

600

Kair?je

140

560

Kair?je

MB 4000

125

980

Kair?je

135

800

Dešin?je

140

600

Kair?je

140

750

Dešin?je

150

650

Kair?je

Standartin? ?ranga

 • 2 aši? važiuokl?, vairuojama priekin? ašis, MB 4000 modelyje 3 aši? važiuokl?
 • Pneumatiniai stabdžiai priekin?je ašyje
 • Priekin?s padangos 11R 22.5 (16 PR), tarpv?ž? 2,25 m, prošvaisa 470 mm
 • Galin?s padangos 385/65 – 22,5 (18 PR), tarpv?ž? 2,46 m, prošvaisa 430 mm
 • MB 4000 modelyje padangos 15,0/70-18 (16 PR), priekin? tarpv?ž? 2,25 m, galin? tarpv?ž? 2,48 m, prošvaisa 420 mm
 • Prikabinimo kablys
 • Darbin? j?ga perduodama ? abi b?gno puses.
 • Turbina, b?gno atbulin?s eigos stabdis
 • 2 valdymo vožtuvai valdo galines hidraulines stumdomas atramas
 • Hidrauliniu b?du per valdymo vožtuv? valdomas trikojis k?limo ?taisas
 • Elektroninis valdymo pultas 2 KR-H   (mobilaus telefono pagalba) su saul?s baterija, akumuliatoriumi ir antena
 • Per žemo ir per didelio sl?gio išjungimo daviklis
 • Asimetriškas penki? rat? purkštuk? v?žim?lis su vairuojamu priekiniu ratu, vandens liejimo švirkšto pad?tis viduryje. Reguliuojama tarpv?ž? 1,50 – 2,25 m.
 • Komet TWIN 160 Pro liejimo švirkštas, 3 purkštukai (20 – 35 mm skersmens)
 • Plokš?ia, 102 mm skersmens, 8 m ilgio vandens padavimo žarna su 108 mm greitomis jungtimis
 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone
 • Apšvietimo komplektas važiavimui keliais
Papildoma ?ranga

 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone (telpa iki 10 m plokš?ios žarnos), galima tvirtinti abiejose pus?se
 • Vandens skaitiklis
 • Laistymas šalia rit?s: liejimo švirkštas K1 24 ° montuojamas ant liejimo švirkšto v?žim?lio pak?limo ?rangos su išjungimo vožtuvu
 • Hidrauliniu b?du valdomas „Atlas Copco“ kompresorius, montuojamas priekyje.
Laistymas su štangomis leidžia sutaupyti 20-30% vandens ir iki 50% energijos.

Be to ženkliai pager?ja augal? ir dirvožemio kokyb?

 

Laistymo su štangomis privalumai:

 • Labai tikslus laistymas
 • Mažas garavimas d?l laistymo arti žem?s
 • Neprarandama vandens, nes jo nenupu?ia v?jas
 • Mažesn? smulki? laš? sm?gio energija apsaugo augalus ir padeda išvengti dirvožemio taškymo ant augal? – mažiau reikia plauti
 • Maži lašai lengviau ?siskverbia ? dirv?
 • Nelaistomi lauko pakraš?iai, nes du galiniai purkštukai leidžia tiksliai apibr?žti lauko ribas 0-5 m atstumu.
 • Tikslus eili? persidengimas
 • Purkštuk? vežim?liai su žarnomis neleidžia laistyti augal?, pavyzdžiui salot? lap?, o tai sumažina grybelio atsiradimo, nudegim? ir vaško sluoksnio nuplovimo rizik?
 • Rutulin?s sklendys kiekvienam purkštukui / galiniams purkštukams. Pagal poreik? sumažina sraut? arba visiškai išjungia, jei eil?s neturi b?ti laistomos.
 • Esant dideliam rotatoriaus ar suktuko skirstytuvo plokš?i? pasirinkimui, norim? laš? diapazon? galima specialiai pritaikyti prie augalo augimo stadijos, dirvožemio ir v?jo grei?io.

Laistymo štangos R 20, R 30, R 40

Štangos R 40 – darbinis plotis 48 m

Iki 40 m plo?io vežim?liai gali b?ti dedami ant laistymo mašinos. Sijos yra sulankstomos mašinos šonuose. Tai užtikrina greit? valdym? ir mobilum? važiuojant keliu.

Efektyvus laistymas, nes:

 • Sunaudojama mažiau vandens, sutaupoma 20-30%
 • Mažiau nutek?jimo – tikslus paskirstymas
 • Reikalingas mažesnis sl?gis, nes purkštukams reikia tik 1,4 baro sl?gio
 • Mažiau žalos, nes vanduo laistomas arti žem?s
 • Su velkama žarna – vanduo pasiekia augalus tiesiai po lapais
 • Pakabinami purkštukai leidžia laistyti labai tikslingai ir švelniai. Taupomi ištekliai, v?jas visiškai neturi ?takos laistymui.

Modeliai

Modelis

Purkštuk? skai?ius

Konstrukcijos plotis

Darbinis plotis

su galiniu purkštuku

R 20

9

20 m

28

45 m

R 30

11

30 m

38

55 m

R 40

15

40 m

48

65 m

R 46/40

15

40 m

48

65 m

R 46/46

17

46 m

54

 

 • Galinis purkštukas su pavara „Luxor 1 ?,  9/10/12 mm skersmens purkštukai
 • Galinis purkštukas K1 Teso 8 ° 1, 9/10/12 mm skersmens purkštukai
 • Rotacinis galinis purkštukas 180 °
 • Rotacinis galinis purkštukas R 55 A
 • Liejimo žarnel?s

 

Laistymo štangos R 50, R 64

Štangos R 64 – darbinis plotis 72 m

Be ?prast? laistymo mašin?, daržovi? ir bulvi? auginimui vis dažniau yra naudojami laistymo vežim?liai. Patogumas, stabilumas ir svarbiausia laistymo kokyb? suteikia puiki? alternatyv? ?prastoms laistymo mašinoms ir si?lo šiuos privalumus:

 • Smulk?s lašeliai
 • Laistoma iš nedidelio aukš?io
 • V?jas neturi ?takos
 • Tikslus eili? plotis

Didžiausias privalumas, yra ypatingas efektyvumas: moderniam Beinlich laistymo vežim?liui reikia 50% mažiau sl?gio ir sutaupoma 20-30% vandens. Beinlich atlieka tyrimus kartu su universitetais, institutais ir tarptautiniais partneriais. Turime tiksl? dar taupiau naudoti vandens išteklius ir tuo pa?iu efektyviai apdirbti ypa? sausas teritorijas.

 

Modeliai

Modelis

Purkštuk? skai?ius

Konstrukcijos plotis

Darbinis plotis

su galiniu purkštuku

R 50/2 16 50 58 75
R 64/2 20 64 72 90

 

 • Galinis purkštukas su pavara „Luxor 1 ?,  9/10/12 mm skersmens purkštukai
 • Galinis purkštukas K1 Teso 8 ° 1, 9/10/12 mm skersmens purkštukai
 • Rotacinis galinis purkštukas 180 °
 • Rotacinis galinis purkštukas R 55 A
 • Laistymo žarnel?s
 • Galin? plokšt? su rutuliniu vožtuvu
 • PE vamzdži? jungtis viduryje, priekyje ir gale
 • Apver?iama PE vamzdži? jungtis šone, juostoms laikyti priekyje ir gale
 • PE vamzdži? jungtis šone, juostoms laikyti priekyje
 • Sijos aukš?io reguliavimas (iki 2,10 m arba 3,10 m) hidrauliškai rankiniu siurbliu, elektrohidraulika arba iš traktoriaus kabinos
 • Plokš?ios žarnos jungtis su specialia mova PE vamzdžiui
 • Prietaisas purkštuvo prijungimui, ?skaitant 2 sklendes.
 • Prietaisas purkštuvo prijungimui su automatiniu vožtuvu
 • Pla?ios padangos (11,5-15,3-15), 5 skyli? ratlankis ir rato laikiklis
 • Pla?ios vejos padangos (31 / 13.5-15), ?skaitant rato laikikl?, tik centriniam vilkimui
 • Galinis fiksatorius montuoti ant PE vamzdžio (100 – 125 mm skersmens)
 • Filtro vamzdis su mova 89 mm skersmens vamzdžiams
Standartin? ?ranga

 • 2 aši? važiuokl?, vairuojama priekin? ašis, MB 4000 modelyje 3 aši? važiuokl?
 • Pneumatiniai stabdžiai priekin?je ašyje
 • Priekin?s padangos 11R 22.5 (16 PR), tarpv?ž? 2,25 m, prošvaisa 470 mm
 • Galin?s padangos 385/65 – 22,5 (18 PR), tarpv?ž? 2,46 m, prošvaisa 430 mm
 • MB 4000 modelyje padangos 15,0/70-18 (16 PR), priekin? tarpv?ž? 2,25 m, galin? tarpv?ž? 2,48 m, prošvaisa 420 mm
 • Prikabinimo kablys
 • Darbin? j?ga perduodama ? abi b?gno puses.
 • Turbina, b?gno atbulin?s eigos stabdis
 • 2 valdymo vožtuvai valdo galines hidraulines stumdomas atramas
 • Hidrauliniu b?du per valdymo vožtuv? valdomas trikojis k?limo ?taisas
 • Elektroninis valdymo pultas 2 KR-H   (mobilaus telefono pagalba) su saul?s baterija, akumuliatoriumi ir antena
 • Per žemo ir per didelio sl?gio išjungimo daviklis
 • Asimetriškas penki? rat? purkštuk? v?žim?lis su vairuojamu priekiniu ratu, vandens liejimo švirkšto pad?tis viduryje. Reguliuojama tarpv?ž? 1,50 – 2,25 m.
 • Komet TWIN 160 Pro liejimo švirkštas, 3 purkštukai (20 – 35 mm skersmens)
 • Plokš?ia, 102 mm skersmens, 8 m ilgio vandens padavimo žarna su 108 mm greitomis jungtimis
 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone
 • Apšvietimo komplektas važiavimui keliais
Papildoma ?ranga

 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone (telpa iki 10 m plokš?ios žarnos), galima tvirtinti abiejose pus?se
 • Vandens skaitiklis
 • Laistymas šalia rit?s: liejimo švirkštas K1 24 ° montuojamas ant liejimo švirkšto v?žim?lio pak?limo ?rangos su išjungimo vožtuvu
 • Hidrauliniu b?du valdomas „Atlas Copco“ kompresorius, montuojamas priekyje.
Siurbliai su Iveco, Deutz ir John Deere varikliais

Didelio efektyvumo ?renginiai su Rovatti arba Caprari dyzeliniais siurbliais bei Deutz, Iveco, John Deere varikliais su keturiais arba šešiais cilindrais.

?renginys yra ant r?mo su važiuokle. Kuro bako talpa gali b?ti nuo 300 iki 1000 litr?. Elektroniniu b?du valdoma: žemas tepal? sl?gis, aukšta variklio temperat?ra, diržas, žemas vandens sl?gis, manometras, kuro bako lygio indikatorius, laiko skaitiklis.

Nauji siurbliai su ekonomiškais Iveco FPT F32MNSX01K varikliais, Caprari arba Rovatti siurbliais. Šonin?s durel?s beveik pilnai atveria korpus?, tod?l paprasta atlikti visus prieži?ros darbus. Vandens seperatorius užkerta keli? gedimams, kurie gali ?vykti d?l vandens susimaišymo su degalais.

Standartin? ?ranga:

 • Degal? bakas r?me.
 • du transportavimo ratai
 • Vilkimo sija, atraminis ratas, 2 atramin?s kojel?s gale
 • Variklio ir siurblio garso izoliacija
 • Variklio apsaugos valdymo ?renginys EasyMop arba ELCOS CEM-250, elektrinis starteris su akumuliatoriumi
 • Laiko skaitliukas, automatinis sl?gio jungiklis, išjungiantis, kai sl?gis per didelis ar per mažas
 • Avarinis išjungimas
 • Elektroninis rezervuaro lygio indikatorius
 • ?siurbimo užpildymas nuo išmetamu duj? arba elektrinis siurbliukas didesniems siurbliams
 • Karteris
 • Variklio alyva, aušinimo skystis, akumuliatoriaus skystis
 • Žibintai
 • Siurbimo antgalis

Papildoma ?ranga

 • Elcos CEM 256 – variklio valdymas mobiliuoju telefonu
 • ELCOS CIM-137 – variklio valdymas mobiliuoju telefonu (darbui su keliomis laistymo mašinomis)
 • IdroMop – variklio valdymas mobiliuoju telefonu
 • Grei?io valdymas (EasyMop, IdroMop, CIM 137)
 • Lenktas ?siurbimo antgalis
 • Bowex mova vibracijos slopinimui
 • Vandens bakas ?siurbimo linijai užpildyti
 • Degl? bakas 80, 420, 500, 750, 850 litr?
 • Alyvos siurbimo siurblys (su nepralaidžiu garsui korpusu)
 • Vilkties jungtis
 • ?siurbimo vamzdžio rankin? strel? su rankiniu keltuvu
 • Ranken? strel? ?siurbimo vamzdžiui su hidrauliniu keltuvu ir 45 °pasukimu
 • Siurbimo ir sl?gio priedai
 • Greito sujungimo vamzdžiai ir jungiamosios detal?s

 Elektriniai siurbliai su apsauga nuo garso.

Panardinamieji arba horizontalieji siurbliai.

Mobilus generatori? rinkinys su nuleidžiamu elektriniu panardinamu siurbliu iki 40 m gylio šuliniams. Siurblys nuleidžiamas ? šulin? elektra valdomu kabeliniu suktuvu, tada pritvirtinamas trij? metr? ilgio sl?ginis vamzdis, kol pasiekiamas norimas gylis.

Norimas vandens sl?gis reguliuojamas panardinamojo siurblio grei?iu per elektroniniu b?du valdom? keitikl?. Variklio apsauga (žemas alyvos sl?gis, aukšta variklio temperat?ra, suged?s diržas, žemas vandens sl?gis) valdoma atskiru valdikliu.

Modeliai

Modelis Variklis FPT Siurblys Caprari Elektrinis variklis m3/h bar Galia
44-01 F32SM1A E6 P 55/9A 625/2 39,6 10,4 22 (45A)
44-02 F32SM1A E6 P 55/12N 630/2 50,4 12,2 30 (59A)
66-01 N45SM1A E6 P 55/14A 635/2 61,2 12,2 30 (59A)
66-02 N45SM1A E8 P 65/6U 640/2B 72 11,8 37 (72A)
66-03 N45SM1A E8 P 95/4C 640/2B 72 9,5 37 (72A)
66-04 N45SM1A E8 P 95/5KC 650/2B 80 11,2 45 (87A)
66-05 N45SM1A E8 P 65/7A 650/2B 81 12,6 45 (87A)
95-01 N45TM1A E9 S 55N/5A 860/C 90 11,3 55 (125A)
95-02 N45TM1A E9 S 55N/6A 870/C 99 12,9 55 (125A)
110-01 N45TM2A E10 S 50N/5B 8100-8 126 14,6 75 (157A)

 

Nuo traktoriaus darbinio veleno

Traktori? siurbliai ypa? tinka mobiliam naudojimui. Pritvirtinimas trij? tašk? jungtimi ir kardaninis velenas leidžia j? prijungti be dideli? pastang?. Originali? preki? ženkl? priedai didina efektyvum? ir patikimum?.

 

Modelis

m3/h bar PS Siurbimas / padavimas

T1 – 40

12 10,5 DN 65/40
21 10,3 25
30 9,8

T2 – 50

24 10,5 DN 65/50
42 10,3 50
75 8,8

T3 – 80A

39 12,3 DN 80/65
60 12,3 75
105 11,6

T3 – 110

60 9,4 DN 100/80
105 9,3 95-100
210 7,5

T4 – 100

60 9,4 DN 100/80
105 9,3 95-100
180 7,5

T4 – 125

120 8,8 DN 125/100
180 8,5 110 – 120
240 7,7
Standartin? ?ranga

 • 2 aši? važiuokl?, vairuojama priekin? ašis, MB 4000 modelyje 3 aši? važiuokl?
 • Pneumatiniai stabdžiai priekin?je ašyje
 • Priekin?s padangos 11R 22.5 (16 PR), tarpv?ž? 2,25 m, prošvaisa 470 mm
 • Galin?s padangos 385/65 – 22,5 (18 PR), tarpv?ž? 2,46 m, prošvaisa 430 mm
 • MB 4000 modelyje padangos 15,0/70-18 (16 PR), priekin? tarpv?ž? 2,25 m, galin? tarpv?ž? 2,48 m, prošvaisa 420 mm
 • Prikabinimo kablys
 • Darbin? j?ga perduodama ? abi b?gno puses.
 • Turbina, b?gno atbulin?s eigos stabdis
 • 2 valdymo vožtuvai valdo galines hidraulines stumdomas atramas
 • Hidrauliniu b?du per valdymo vožtuv? valdomas trikojis k?limo ?taisas
 • Elektroninis valdymo pultas 2 KR-H   (mobilaus telefono pagalba) su saul?s baterija, akumuliatoriumi ir antena
 • Per žemo ir per didelio sl?gio išjungimo daviklis
 • Asimetriškas penki? rat? purkštuk? v?žim?lis su vairuojamu priekiniu ratu, vandens liejimo švirkšto pad?tis viduryje. Reguliuojama tarpv?ž? 1,50 – 2,25 m.
 • Komet TWIN 160 Pro liejimo švirkštas, 3 purkštukai (20 – 35 mm skersmens)
 • Plokš?ia, 102 mm skersmens, 8 m ilgio vandens padavimo žarna su 108 mm greitomis jungtimis
 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone
 • Apšvietimo komplektas važiavimui keliais
Papildoma ?ranga

 • Padavimo žarnos suvyniojimo rit? B 10, pritvirtinta šone (telpa iki 10 m plokš?ios žarnos), galima tvirtinti abiejose pus?se
 • Vandens skaitiklis
 • Laistymas šalia rit?s: liejimo švirkštas K1 24 ° montuojamas ant liejimo švirkšto v?žim?lio pak?limo ?rangos su išjungimo vožtuvu
 • Hidrauliniu b?du valdomas „Atlas Copco“ kompresorius, montuojamas priekyje.
Vandens švirkštai

REGNER KOMET, SIME IR NELSON VIS? DYDŽI? PURKŠTUVAI

Norint pasiekti efektyv? laistym? ir tolyg? vandens pasiskirstym?, reikia suderinti purkštuko diametr? ir reikiam? sl?gi prie purkštuko. Jeigu yra didelis purkštuko diametras su mažu sl?giu, purškimas gaunasi nevienodas.

Rekomendacija

Purkštuko skersmuo Sl?gis
28 mm 4.0 bar
30 mm 4.5 bar
32 mm 5.0 bar
35 mm 5.5 bar
40mm 6.0 bar

 

Vandens švirkštai:

 • Comet 163
 • Comet TWIN 140 Plus
 • Comet TWIN 160 Pro
 • Comet TWIN 160 Vario
 • Comet TWIN 202 Pro
 • Sime Senior
 • Sime Sync
 • Sime Reflex
 • Sime Reflex su rotoriaus komplektu
 • Sime Explorer
 • Nelson SR 150

Su Sime Reflex arba Explorer

Sime Reflex didelio ploto purkštuvas su rotoriaus komplektu yra idealus sprendimas laistymui lauko gale, kai naudojamas visas švirkšto vandens išmetimo diapazonas ir leidžiama išvengti laistymo ant keli?, geležinkeli?, kaimynini? plot?. Nusta?ius laik? iki 6 valand?, sustabdymas yra atleidžiamas, ir laistoma 180° kampu link lauko (1 etapas), o 2 etape galima laistyti 360°.

Rotoriaus komplektas leidžia laistyti skirtingais kampais. Rotoriaus komplektas turi 2 laikma?ius.

Nuotolinis valdymas

Laistym? pilnai galite valdyti su mobiliu telefonu

Naudodami mobil?j? telefon?, galite patikrinti esam? ?renginio b?sen?, ?jungti ir išjungti mašin?. SMS žinut?mis gausite šiuos pranešimus: žemas sl?gis (jeigu aktyvuotas sl?gio jungiklis); viršytas laikas; laistymo pabaiga; nepakanka baterijos ?krovimo <10.5V; jeigu yra sl?gio daviklis, gausite persp?jim?, kai bus per žemas vandens sl?gis.

 • Grei?io reguliavimas m/h
 • Galimos 4 sekcijos
 • ?jungimo grei?io nustatymas
 • Pradinio sl?gio nustatymas
 • Valdymas mobiliuoju telefonu SMS žinu?i? pagalba ir nedelsiant iš mašinos gaunami atsakymai
 • Išjungimas esant per dideliam ir per mažam sl?giui
Sprendimas su kuriuo Jums lengva dirbti

 

 • Nauja traukimo ir transportavimo sistema
 • 2 hidraulin?s jungtys su valdymo vožtuvu ir elektrine jungtimi apšvietimui kelyje. Reguliuojamo aukš?io tvirtinimo taškai su kei?iamais varžtais. Prijungimas kaiš?iu arba rutuliniu sukabinimo ?taisu.
 • Papildoma ?ranga: prikabinamas vežim?lis su besisukan?iais ratais
Žarnos rit? A 400, B 600, B (B) 800

Žarnos rit? B 800 su pailginimu

Vandens tiekimo žarnos rit?s d?ka, žarna gali b?ti tvarkingai paklojama tarp vandens siurblio ar hidranto ir laistymo mašinos. Tiek išvyniojimas laisvo rato pagalba, tiek suvyniojimas hidrauline pavara atliekamas iš traktorininko darbo vietos. Iki 200 m ilgio žarnos, kuri? skersmuo 90 mm arba 100 mm iš viso siekia 600 m ilg? (B 600 rit?) ir 800 m (B 800 ritei), prijungus prie B-Storz jung?i?.

3 tašk? jungtis atitinka skirtingas kategorijas.

Standartin? ?ranga

 • Hidraulin? pavara su uždarymo vožtuvu, apsauginiu vožtuvu ir 2 hidraulin?s žarnomis
 • Cinkuotas r?mas ir b?gnas
 • Trij? tašk? prikabinimas traktoriaus gale arba priekyje
 • Kei?iami b?gnai su prijungimo jungtimi b?gno ašyje

 

Maksimalus plokš?ios žarnos ilgis 90 mm skersmuo 102 skersmuo 127 skersmuo
Žarnos rit? A 400

500 m

400 m

Žarnos rit? B 600

600 m

500 m

300 m

Žarnos rit? B 800 / BB 800

800 m

700 m

400 m

 

Galima pasirinkti dali? ilg? iki 100 m arba 200 m, kiekvienos dalies ilgiui reikia 2 mov?.

Daugiau mov? sumažina maksimal? ilg?.

 

Papildoma ?ranga

 • Hidraulin? prailginimo svirtis
 • Skirstomoji sienel? iš dviej? dali? (montuojama kai reikia ant b?gno ašies)
 • Papildomas b?gnas
 • Pertvara
 • Laikiklis movoms ir hidrant? prijungimui
 • ?ranki? d?žut?
 • Trumpos Storz movos, Storz B ? 90, ? 100, ? 125
 • 90 mm skersmens žarna, sienel?s storis 3.0 mm
 • 102 mm skersmens žarna, sienel?s storis 3.5 mm
 • 127 mm skersmens žarna, sienel?s storis 3.5 mm
Papildomi ?renginiai

 • Siurblys sl?giui padidinti, kai vandens sl?gis linijoje yra per mažas
 • „Atlas Copco“ kompresorius skirtas ištuštinti mašin? prieš žiemos sezon? arba sumažinti spaudim? prieš ilgas keliones keliu
 • Benzininis variklis – skirtas viniojimui, kai tiekimo linijoje yra nedidelis vandens sl?gis
 • Vandens filtras
 • Kompresorius „Atlas Copco“ su hidrauliniu varikliu ir 3 tašk? prikabinimu
 • Tr?š? siurblys su kardaniniu velenu, skirtas tr?šti laistant
 • Hidraulinis variklis, skirtas vynioti be vandens sl?gio
 • Padavimo žarnos rit?
 • Mažas purkštuvas dr?kinimui kartu su srauto matuokliu
 • Purškimo sija ir vežim?lis

 

Vežim?liai ir priedai

 • 5 rat? asimetriškas vežim?lis su vairuojamuoju priekiniu ratu, purkštuvo pad?tis – viduryje
 • 3 rat? vežim?lis
 • Arkinio stovo vežim?lis
 • Traukimo kablys
 • Automatinis stabdžio atleidimas ant vežim?lio
 • V?ži? reguliavimas ant vežim?lio su gerve
 • T formos vamzdžiai dviej? purkštuv? prijungimui
 • Kukur?z? vamzdžio padidinimas 89 mm skersmens ir 108 mm – 300 mm arba 500 mm ilgio
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Å ie slapukai yra bÅ«tini, kad veiktų svetainė ir negali bÅ«ti iÅ”jungti. Å ie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos bÅ«tų galima jus asmeniÅ”kai atpažinti ir yra iÅ”tinami iŔėjus iÅ” svetainės.

NaŔumo slapukai

Å ie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto Å”altinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiÅ”kai anonimiÅ”ka ir tiesiogiai jÅ«sų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Å ie slapukai, naudojami trečiųjų Å”alių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jÅ«sų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jÅ«sų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jÅ«s domitės, tokiu bÅ«du galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite Å”ÄÆ langelÄÆ nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
Ā 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5