123-123456789some@companyname.com

Privatumo politika

Graderlitas / Privatumo politika

Ši? Privatumo ir slapuk? politik? (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankot?s UAB “Graderlitas” interneto svetain?je. Ši Politika netaikoma, kai naršote kit? bendrovi? interneto svetain?se patekdami per UAB “Graderlitas” interneto svetain?.

M?s? interneto svetain?s lankytoj? duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomen? teisin?s apsaugos ?statymo, Lietuvos Respublikos elektronini? ryši? ?statymo, Europos S?jungos asmens duomen? apsaugos ?statym?, kit? susijusi? teis?s akt? bei kontroliuojan?i? institucij? nurodym?.

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetain?s naudojim?. Slapuk? tipai ir j? paskirtis yra pateikti lentel?je žemiau.

Surinktus duomenis apie UAB “Graderlitas” svetain?s lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitim?. UAB “Graderlitas” darbuotojai yra raštiškai ?sipareigoj? tre?iosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrov?s klientus, ?skaitant ir UAB “Graderlitas” svetain?s lankytojus.

Slapuk? naudojimas

Jums besilankant UAB “Graderlitas” interneto svetain?je, norime pateikti informacij? ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi J?s? interneto naršykl?je. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesn? UAB “Graderlitas” interneto svetain?s lankytoj?, išsaugoti J?s? lankymosi svetain?je istorij? ir pagal tai pritaikyti turin?. Taip pat slapukai padeda užtikrinti skland? svetain?s veikim?, leidžia steb?ti lankymosi UAB “Graderlitas” interneto svetain?je trukm?, dažnum? bei rinkti statistin? informacij? apie svetain?s lankytoj? skai?i?. Analizuodami šiuos duomenis galime svetain? tobulinti, padaryti j? patogesn? Jums. Apsilank? UAB “Graderlitas” interneto svetain?je J?s galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad ? J?s? kompiuter? ar kit? ?rengin? b?t? ?rašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikim? juos naudoti pakeit? nustatymus ir ištryn? ?rašytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas Aprašymas Suk?rimo momentas/ Galiojimo laikas
CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. ??jimo ? puslap? metu/iki interneto svetain?s lango uždarymo
cookiesAgree Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapuk? naudojimu m?s? svetain?je Nuo sutikimo/Iki ištrynimo
cookiesLevelX Slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti m?s? svetain?je Nuo sutikimo/Iki ištrynimo
_ga Š? slapuk? naudoja „Google Analytics”, kad ?vertint? vartotojo apsilankymo tikslus, parengt? ataskaitas apie tinklalapio aktyvum? svetaini? operatoriams ir pagerint? kliento patirt? besilankant svetain?je Nuo sutikimo/2 metai.
_gat Šie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie interneto svetain?s lankomum? rinkti. Pirm? kart? at?jus ? puslap?/iki sesijos pabaigos
_gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics” siekiant atpažinti Asmen?. Pirmo ??jimo ? puslap? metu/2 dienos

Slapuk? r?šys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba tre?iosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, k? reiškia šie terminai, kad gal?tum?te geriau suprasti m?s? naudojamus slapukus ir d?l ko jie naudojami.

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vien? apsilankym? m?s? svetain?je, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai b?t? ?simenami keliaujant iš vieno puslapio ? kit?. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugyb? svetain?s puslapi?, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereik?t? iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršykl? arba atsijungiate nuo svetain?s.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatyt? laikotarp? išlieka J?s? kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, tod?l gali ?rašyti tam tikras naudotoj? parinktis arba veiksmus, kai svetain? aplankoma iš naujo.

Tre?i?j? šali? slapukai

Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per m?s? svetain?. M?s? atveju, UAB “Graderlitas” svetain?je naudojami  „Google Analytics” slapukai, skirti analizuoti svetain?s lankomum?. „Google Analytics” anonimiškai renka informacij? apie lankytoj? skai?i?, viet?, iš kurios buvo naudojamasi m?s? svetaine, bei kokios svetain?s dalys buvo naršomos lankytoj?. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics”. Pla?iau apie „Google Analytics” - http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapuk? galiojimo pabaigos ir n?ra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

M?s? svetain?je yra nuorod? ? kit? asmen?, ?moni? ar organizacij? interneto tinklalapius. Atkreipiame d?mes?, kad UAB “Graderlitas” n?ra atsakinga už toki? interneto tinklalapi? turin? ar j? naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaud? nuorod? iš UAB “Graderlitas” interneto svetain?s pateksite ? kitus tinklalapius, tur?tum?te atskirai pasidom?ti j? privatumo politika.

Pirmosios šalies slapukai

Tie slapukai, kurie reikalingi UAB “Graderlitas” svetainei tinkamai funkcionuoti.

J?s? teis?s

J?s turite teis? susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gav? naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat J?s turite teis? reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

Kilus klausim? ar nor?dami ?gyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@graderlitas.lt arba kitais šioje svetain?je nurodytais b?dais.

 

Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.